Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Gastrodia & Uncaria Combination 331B - 100 Capsules

Sun Ten Gastrodia & Uncaria Combination 331B - 100 Capsules

Regular price $26.00
Regular price Sale price $26.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhizome (tian ma), Gardenia fruit (zhi zi), Chinese skul-lcap root (huang qin), Eucommia stem bark (du zhong), Chineses motherwort aboveground parts (yi mu cao), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Fo-ti stem (ye jiao teng), Poria para-radicis (fu shen).
View full details