Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Ho-shou-wu & Lycium Formula 402B - 100 Capsules

Sun Ten Ho-shou-wu & Lycium Formula 402B - 100 Capsules

Regular price $29.00
Regular price Sale price $29.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Fo-ti root tuber (he shou wu),Dong quai root (dang gui),Lycium fruit (gou qi zi),Chinese dodder seed (tu si zi),Poria sclerotium (fu ling),Achyranthes root (niu xi), Psoralea fruit (bu gu zhi).
View full details