Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Hoelen & Bamboo Combination 384 Granules - 100g

Sun Ten Hoelen & Bamboo Combination 384 Granules - 100g

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Pinellia root (ban xia), Hoelen fungus (fu ling), Citrus peel (chen pi), Ginger root(sheng jiang), Bamboo shavings (zhu ru), Bitter orange fruit (zhi shi), Coptis root (huang lian), Jujube fruit (da zao) .
View full details