Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Inula & Hematite Combination 404B - 100 Capsules

Sun Ten Inula & Hematite Combination 404B - 100 Capsules

Regular price $22.40
Regular price Sale price $22.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Inula flower (xuan fu hua), Hematite (dai zhe shi), Oriental ginseng root (ren shen), Pinellia root (zhi ban xia),Ginger root (sheng jiang), Jujube fruit (da zao), Chinese licorice root (gan cao).
View full details