Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Licorice (baked) Combination 410 Granules - 100g

Sun Ten Licorice (baked) Combination 410 Granules - 100g

Regular price $29.80
Regular price Sale price $29.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Fructus Cannabis (huo ma ren), Fructus Jujubae (da zao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Ramulus Cinnamomi (gui zhi), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Radix Ginseng (ren shen), Colla Corii Asini (e jiao).
View full details