Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Linum & Rhubarb Combination 430 Granules - 100g

Sun Ten Linum & Rhubarb Combination 430 Granules - 100g

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Cooked rehmannia root (shu di huang), Raw rehmannia root (sheng di huang), Scute root (huang qin), Linum seed (ma zi ren), Apricot seed (xing ren), Peach kernel (tao ren), Bitter orange fruit (zhi shi), Magnolia bark (hou pu), Chinese rhubarb root (da huang), Chinese licorice root (gan cao).
View full details