Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Magnolia Flower Formula 480M Granules - 100g

Sun Ten Magnolia Flower Formula 480M Granules - 100g

Regular price $33.60
Regular price Sale price $33.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Red magnolia flower (xin yi), Fragrant Angelica (bai zhi), Cimicifuga root (sheng ma), Kao-pen (gao ben), Notoptery-gium root (qiang huo), Xanthium fruit (cang er zi), Fang-feng root (fang feng), Cnidium root (chuan xiong), Plantago seed (che qian zi), Chinese licorice root (gan cao), Corydalis (yan hu suo).
View full details