Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Major Bupleurum Combination 512 Granules - 100g

Sun Ten Major Bupleurum Combination 512 Granules - 100g

Regular price $25.60
Regular price Sale price $25.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Bupleuri (chai hu), Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Scutellariae (huang qin), Radix Paeoniae alba (bai shao), Fructus Aurantii immaturus (zhi shi), Rhizoma Rhei (da huang), Fructus Jujubae (da zao).
View full details