Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Major Rhubarb Combination 516 Granules - 100g

Sun Ten Major Rhubarb Combination 516 Granules - 100g

Regular price $19.60
Regular price Sale price $19.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Chinese rhubarb root (da huang), Mirabilitum (mang xiao), Magnolia bark (hou po), Bitter orange fruit (zhi shi) .
View full details