Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Minor Cinnamon & Peony Combination 568 Granules - 100g

Sun Ten Minor Cinnamon & Peony Combination 568 Granules - 100g

Regular price $18.20
Regular price Sale price $18.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Maltose (jiao yi), Jujube fruit (da zao),White peony root (bai shao), Chinese licorice root (gan cao), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang).
View full details