Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Peony & Plantags Combination 613 Granules - 100g

Sun Ten Peony & Plantags Combination 613 Granules - 100g

Regular price $26.00
Regular price Sale price $26.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

White atractylodes (bai zhu),Peony (white) (shao yao), Dioscorea (shan yao), Atractylodes (cang zhu), Oriental ginseng root (ren shen), Chinese licorice root (gan cao), Bupleurum root (chai hu),Citrus (chen pi),Carbonized schizonepeta (jing jie tan),Plantago seed (che qian zi).
View full details