Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Persica & Cnidium Combination 617 Granules - 100g

Sun Ten Persica & Cnidium Combination 617 Granules - 100g

Regular price $26.40
Regular price Sale price $26.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Peach kernel (tao ren), Cnidium root (chuan xiong), Red peony root (chi shao), Ginger root (sheng jiang), Carthamus flower (hong hua), Allium bulb (cong bai), Jujube fruit (da zao) .
View full details