Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Rehmannia Eight Formula 722B - 100 Capsules

Sun Ten Rehmannia Eight Formula 722B - 100 Capsules

Regular price $20.20
Regular price Sale price $20.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan (mu dan pi), Rhizoma Alismatis (ze xie), Radix Aconiti Lateralis praeparata (pao fu zi), Cortex Cinnamomi (rou gui).
View full details