Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Rhubarb & Moutan Combination 734 Granules - 100g

Sun Ten Rhubarb & Moutan Combination 734 Granules - 100g

Regular price $20.40
Regular price Sale price $20.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Moutan bark (mu dan pi),Peach kernel (tao ren),Benincasa seed (dong gua zi), Chinese rhubarb root (da huang), Mirabilitum (mang xiao).
View full details