Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Anemarrhena Combination 818B - 100 Capsules

Sun Ten Tang-kuei & Anemarrhena Combination 818B - 100 Capsules

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Fang-feng root (fang feng), Notopterygium (qiang huo), Cimicifuga root (sheng ma), Kudzu root (ge gen), Scute root (huang qin), Sophora root (ku shen), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (gan cao), Alisma root (ze xie), Capillary artemisia herb (yin chen), Atractylodes root (bai zhu), Southern Tsangshu root (cang zhu), Oriental ginseng root (ren shen), Tang-kuei root (dang gui), Polyporus (zhu ling).
View full details