Skip to product information
1 of 4

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Cuscuta Combination 820 Granules - 100g

Sun Ten Tang-kuei & Cuscuta Combination 820 Granules - 100g

Regular price $33.80
Regular price Sale price $33.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fritillaria sichuan bulb (chuan bei mu), Ginger root (sheng jiang), Astragalus root (huang qi), Mugwort leaf (ai ye), Schizonepeta herb (jing jie), Notopterygium root (qiang huo), Cuscuta seed (tu si zi), Chinese licorice root (gan cao).
View full details