Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Gardenia Combination 842B - 100 Capsules

Sun Ten Tang-kuei & Gardenia Combination 842B - 100 Capsules

Regular price $21.60
Regular price Sale price $21.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Rehmannia praeparata root (shu di huang), White peony root (bai shao), Cnidium root (chuan xiong), Coptis root (huang lian), Scute root (huang qin), Phellodendron bark (huang bo), Gardenia fruit (zhi zi).
View full details