Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Gelatin Combination 844 Granules - 100g

Sun Ten Tang-kuei & Gelatin Combination 844 Granules - 100g

Regular price $46.00
Regular price Sale price $46.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Raw rehmannia root (sheng di huang), White peony root (bai shao), Cnidium root (chuan xiong), Gelatin (e jiao), Mugwort leaf (ai ye), Chinese licorice root (gan cao).
View full details