Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Tang-kuei & Tribulus Combination 867B - 100 Capsules

Sun Ten Tang-kuei & Tribulus Combination 867B - 100 Capsules

Regular price $20.80
Regular price Sale price $20.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Raw rehmannia root (sheng di huang), Cnidium root (chuan xiong), Fang-feng root (fang feng), Tribulus fruit (ji li), Astragalus root (huang qi), Fo-ti root (he shou wu), Schizonepeta herb (jing jie), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Chinese licorice root (gan cao).
View full details