Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Trichosanthes & Chih-Shih Combination 872B - 100 Capsules

Sun Ten Trichosanthes & Chih-Shih Combination 872B - 100 Capsules

Regular price $28.40
Regular price Sale price $28.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Tang-kuei root (dang gui), Chinese licorice root (gan cao), Trichosanthes seed (gua lou ren), Fritillaria sichuan bulb (chuan bei mu), Bamboo sap (zhu ru), Ginger root, Bitter orange fruit (zhi shi), Citrus peel (chen pi), Cardamon fruit (suo sha), Aucklandia lappa root (mu xiang), Hoelen fungus (fu ling), Platycodon root (jie geng).
View full details