Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Evodia Combination - Granules (100g)

Evodia Combination - Granules (100g)

Regular price $36.45
Regular price Sale price $36.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Wu Zhu Yu Tang - Granules (100g)

Subcategories & Applications

  • Interior-Warming Formulas

Ingredients

  • Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae), 27.8%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 33.3%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 22.2%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 16.7%
View full details