Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Myrrh & Aconite Formula - Granules (100g)

Myrrh & Aconite Formula - Granules (100g)

Regular price $32.29
Regular price Sale price $32.29
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Xiao Huo Luo Dan - Granules (100g) - Out of stock - Suggested replacement: Shen Tong Zhu Yu Tang

Subcategories & Applications

  • Wind-Damp Dispelling Formulas

Ingredients

  • Dan Nan Xing (Arisaema cum Bile), 21.5%
  • Zhi Chuan Wu (Radix Aconiti Prep), 21.5%
  • Zhi Cao Wu (Radix Aconiti Kus Prep), 21.5%
  • Di Long (Pheretima), 21.5%
  • Ru Xiang (Gummi Olibanum), 7%
  • Mo Yao (Myrrha), 7%
View full details