Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Minor Blue Dragon Combination - Capsules (100 count)

Minor Blue Dragon Combination - Capsules (100 count)

Regular price $27.45
Regular price Sale price $27.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Xiao Qing Long Tang - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

 • Exterior-Releasing Formulas

Ingredients

 • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 10%
 • Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Am), 7%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 13%
 • Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), 13%
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 9%
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 13%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 6%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 9%
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis), 6%
 • Jie Zi (Semen Sinapis), 14%

Note: This formula has the herb, Ku Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum), which is a tree nut.

View full details