Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Linking Decoction - Granules (100g)

Linking Decoction - Granules (100g)

Regular price $26.35
Regular price Sale price $26.35
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Yi Guan Jian - Granules (100g)

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 36.4%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 13.6%
  • Bei Sha Shen (Radix Glehniae), 13.6%
  • Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 13.6%
  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 13.6%
  • Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan), 9.1%
View full details