Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Eucommia & Rehmannia Formula - Capsules (100 count)

Eucommia & Rehmannia Formula - Capsules (100 count)

Regular price $25.45
Regular price Sale price $25.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

You Gui Wan - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 24.6%
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 12.3%
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 12.3%
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 12.3%
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 12.3%
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae), 12.3%
 • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Prep), 6.1%
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 6.1%
 • Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), 0.9%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 0.9%

Note: This formula has the herb, Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), which is processed with soya-bean oil. 

View full details